•  العربية  Telefon: 040-237309
  • E-post : Info@meraassistans.se
Search
SEARCH

Behöver du hjälp med att ansöka om assistans?

Vår brukaransvariga medarbetare hjälpa dig!


Om du behöver hjälp med att ansöka om assistans så kan vår brukaransvariga medarbetare hjälpa dig detta. Det kan handla om att ta kontakt med myndigheter, att förstå alla intyg, att formulera ansökan samt eventuell överklagan. Om du så önskar är brukaransvarig även med vid hembesök av din kommun och/eller Försäkringskassan. Så fort vi börjar arbeta med din ansökan ser vi dig som kund hos oss och för våra kunder ingår den juridiska servicen. Du betalar alltså inget för den, oavsett om du blir beviljad assistans eller inte.Hur går det till när vi hjälper dig att ansöka?

• Vid ett första möte träffas brukaransvarig och kund samt eventuella andra personer som han eller hon vill ska vara med. Under mötet använder vi oss av en mall med olika frågor som används som underlag när vi sedan skriver ansökan. Frågorna handlar till exempel om vilka behov du har och hur en typisk dag kan se ut.

• Vi kommer även be dig om ett underlag från läkare som intygar din funktionsnedsättning. Det kan även finnas andra intyg som kan vara till hjälp i ansökan, men det är olika från individ till individ.

• Härefter sammanställer vi den information vi har samlat in och tar kontakt med dig för att bestämma hur många timmar vi ska ansöka om.

• Efter att vi skickat in ansökan kommer en tid för hembesök skickas från Försäkringskassa/kommun tillsammans med ett följebrev. Om du vill träffas för att diskutera dessa frågor bokar vi in ett möte. Under hembesöket kan brukaransvarige om du så önskar vara med som ett stöd.

• Efter hembesöket kommer ett förslag på beslut komma, en så kallad kommunicering, från kommunen och/eller Försäkringskassan. Om du känner att du vill komplettera denna beroende på vad som föreslås, bokar vi in ett personligt möte eller via telefon. Härefter hjälper vår kundansansvarige dig med att formulera en kommunicering.

• När beslutet kommer så överväger vi tillsammans om vi ska begära omprövning av beslutet. Det kan handla om att du har blivit beviljad färre timmar än du ansökt om, eller att ansökan har avslagits helt.

• När det omprövade beslutet kommer så överväger vi tillsammans om en eventuell överklagan ska göras.Om du blir beviljad assistans

Om du blir beviljad assistans så bokar vi ett nytt personligt möte där du får ett förslag på upplägg samt förslag på budget på de timmar du beviljats. Härefter får du tid att fundera på om du vill gå vidare och bli kund hos oss. Om du beslutar dig för att anlita oss som din assistansanordnare, tar vi hand om alla praktiska uppgifter.