•  العربية  Telefon: 040-237309
  • E-post : Info@meraassistans.se
Search
SEARCH

ATT ARBETA SOM PERSONLIG ASSISTENT

En fungerande relation mellan assistent och brukare är centralt för att detta ska fungera


I rollen som personlig assistent ingår olika uppgifter som syftar till att den assistansberättigade ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Den personliga assistenten har därför som uppdrag att hjälpa brukaren med olika uppgifter i vardagen samt att göra det möjligt för brukaren att delta i de aktiviteter som han eller hon är intresserad av. 

En fungerande relation mellan assistent och brukare är centralt för att detta ska fungera. Viktiga ingredienser i denna relation är respekt för brukarens personliga integritet, förmåga att möta och samarbeta med andra personer i hans eller hennes närhet samt andra utomstående personer som är viktiga för brukaren. Att vara lyhörd för brukarens behov är också av stor betydelse. Assistenten ska utgöra en trygghet för brukaren och ha kunskap om de uppgifter som han eller hon behöver hjälp med. Att ha ett gott bemötande är A och O för att passa i rollen som personlig assistent. En viktig del av uppdraget är tystnadsplikten som följer med arbetet som personlig assistent. Detta gäller även efter anställningen upphört.

Att arbeta som personlig assistent är ett betydelsefullt arbete och insatsen som görs för brukaren är av vikt för hans eller hennes mående. Vi tycker därför att det är viktigt att assistenten känner engagemang och motivation för sitt arbete. Att du som assistent upplever att din arbetsinsats värdesätts, till exempel genom kontinuerlig utveckling och en bra lön, tror vi kan bidra till att vilja stanna inom yrket. Långsiktighet och kontinuitet i utförandet av assistansen är något vi anser vara viktigt både för dig som assistent och för dig som brukare.


Arbetsledare

Hos varje brukare finns även en arbetsledare, det kan vara brukaren som är arbetsledare, men om denne inte vill eller har möjlighet, så är det ofta en av assistenterna som har detta uppdrag.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Tillvarata brukarens önskemål
• Leda och fördela arbetet
• Introduktion för nyanställda
• Schemaläggning
• Informera om förändringar
• Förbättring av arbetsmiljö
• Bidra till bättre kvalité genom feedback