•  العربية  Telefon: 040-237309
  • E-post : Info@meraassistans.se
Search
SEARCH

KVALITETSARBETE

Vi vill ständigt förbättra oss och vi arbetar aktivt med kvalitetssäkring


Vi vill ständigt förbättra oss och vi arbetar aktivt med kvalitetssäkring. En del i detta arbete är att se till att de lagar, regler och riktlinjer som reglerar personlig assistans implementeras och följs. Vi arbetar även aktivt med IfA:s vägledningsmaterial för att vår verksamhet ska bli så bra som möjligt. Samverkan, samarbete, kompetens och kommunikation är viktiga ledord för det kvalitetsarbetet som sker kontinuerligt och genomsyrar verksamheten.
Det finns olika kvalitetsmål för den personliga assistansen. I proposition 2004/04:39 Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt framkommer att vissa grundläggande rättigheter inom personlig assistans vara tillgodosedda. Exempel på dessa är som följer:

• rättssäkerhet  
• medinflytande för den enskilde
• lätttillgänglig service
• gott bemötande
• utbildning och/eller erfarenhet hos personal
• arbetsledning
• arbetssätt samt
• uppföljning och utvärdering.

Mera Assistans arbetar för att verksamheten ska uppfylla de grundläggande rättigheterna och egenkontroll genomförs löpande för att säkerställa att de uppsatta kvalitetsmålen nås.

För att förbättra vår verksamhet ytterligare vill vi fånga upp de synpunkter som du som brukare, anhörig eller assistent har. Era synpunkter är viktiga, negativa som positiva. Genom att kontakta oss via telefon, e-post eller webbformuläret på hemsidan, kan vi se till att eventuella problem rättas till eller förbättringar görs. Du kan självklart vara anonym, men om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter kan vi hjälpa dig snabbare. Vårt mål är att kontakta dig inom 10 arbetsdagar med ett förslag på en lösning. Om du inte är nöjd med vårt förslag kan vi försöka hitta en lösning tillsammans.